Jak sprawdzić cenę energii elektrycznej w 2023 roku? | Pelsun

Porozmawiaj z Ekspertem tel.

 885 021 021
Akademia wiedzy
Pozostałe na blogu

Jak sprawdzić cenę energii elektrycznej w 2023 roku?

30/03/2023

Stawka zakupowa 1 kWh dzieli się na dwie główne opłaty:

-opłata za zakupienie energii

-opłata za przesłanie energii

 

Stawka sprzedaży energii elektrycznej w taryfach G czyli tych, które stworzone są na potrzeby domów aktualizowana jest raz do roku. Pod koniec roku kalendarzowego prezes URE zatwierdza nowe maksymalne ceny sprzedaży dla każdego z operatorów. Jest to mechanizm stworzony w celu zapobiegnięcia działaniom monopolistycznym.

 

Jeżeli jesteście na terenie PGE to za przesył i dystrybucje energii odpowiadają dwie osobne spółki, to żeby sprawdzić obowiązującą w tym roku cenę trzeba zajrzeć do dwóch cenników.

W taryfie PGE obrót należy udać się do ostatniej strony, na której znajdziemy dwie tabelki.

Pierwsza z niższymi cenami dotyczy zamrożonych cen energii do wysokości zużycia 2000kWh w gospodarstwie domowym.

Druga to rynkowe ceny za zakup 1 kWh.

Bardzo ważne jest zaznaczenie, iż są to ceny netto bez podatku VAT, stąd każdą ze stawek należy pomnożyć przez 123%, żeby otrzymać cenę brutto którą płacimy.

 

Przykład

Cena zakupu energii w taryfie G11 1,0584zł za każdą kWh *123% = 1,30zł brutto 

 

Do tego z tabeli PGE Dystrybucja należy odczytać drugi główny składnik ceny 1 kWh.

Znajduje się on na 63 stronie poniższego dokumentu.

 

 

Odczytujemy cenę za dystrybucję 0,3488zł oraz dodajemy do niej stawkę jakościową 0,0242zł otrzymując 0,373 i mnożymy przez 123% otrzymując 0,46zł brutto.

 

Stąd wiemy, że bez zamrożeń cen energii za każdą 1 kWh płacilibyśmy 1,30zł+0,46zł = 1,76zł.