co dalej po montażu instalacji fotowoltaicznej | Pelsun - instalacje fotowoltaiczne

co dalej po montażu instalacji fotowoltaicznej

Instalacja jest już zamontowana – co dalej?

 

1. W ciągu miesiąca od montażu Zakład Energetyczny wymieni (lub przeprogramuje) licznik na dwukierunkowy. Od tego momentu można uruchomić instalację, a wysyłana do sieci energia będzie zliczana.

Uruchomienie instalacji należy przeprowadzić wg poniższych kroków:
1. Podnieść do góry wszystkie bezpieczniki znajdujące się w skrzynce fotowoltaicznej;
2. Przekręcić przełącznik w falowniku na pozycję ON (zazwyczaj znajduje się u spodu falownika);
3. Po około 10 minutach sprawdzić czy wszystkie diody i inne kontrolki świecą w kolorze sygnalizującym prawidłową pracę falownika, a także aplikację monitorująca instalacje czy falownik jest online i rozpoczął produkcję.

2. Przy wymianie licznika pracownicy Zakładu Energetycznego powinni zostawić, poza protokołem wymiany licznika, dokument o nazwie Zaświadczenie potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji – dla Prosumenta:

                       Wzór oświadczenia 

WAŻNE: należy upewnić się, że na zaświadczeniu znajduje się pieczęć Zakładu Energetycznego oraz podpis jego pracownika!

Jeżeli nie otrzymali Państwo zaświadczenia lub ma ono braki należy zwrócić się do Zakładu Energetycznego (PGE Dystrybucja) o jego wydanie lub uzupełnienie. Można również zgłosić taką sytuację do nas – pokierujemy Państwa dalej lub zwrócimy się do właściwego oddziału dystrybutora w Państwa imieniu.

 

3.  Na adres biuro@pelsun.pl należy przesłać:

- skan lub wyraźne zdjęcie otrzymanego Zaświadczenia

- numer konta, na jakie wpłynąć ma dofinansowanie

- skan lub wyraźne zdjęcie Protokołu odbioru prac*

*Jeżeli zdecydowali się Państwo również na montaż dodatkowych elementów zwiększających autokonsumpcję energii, tj. magazynu energii lub ciepła i systemu zarządzania energią, konieczne będzie również podpisanie przygotowanego przez nas Protokołu odbioru prac od wykonawcy wg wzoru NFOŚiGW – taki protokół prześlemy mailowo (po całkowitej zapłacie za instalację) z prośbą o odesłanie skanu podpisanego dokumentu.

 

Na tym etapie mamy już komplet dokumentów do wniosku Mój Prąd.

Wniosek składamy w Państwa imieniu na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa, a potwierdzenie jego złożenia wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami prześlemy mailowo.

Należy uważnie sprawdzić dane podane przez nas we wniosku i w przypadku znalezienia niezgodności niezwłocznie nas o tym poinformować!

 

4.  W ciągu kolejnego miesiąca listem poleconym od Sprzedawcy energii (PGE Obrót) trafi do Państwa Wykaz zmian w umowie kompleksowej, opisujący dokładnie zasady rozliczeń prosumenckich, wraz z załącznikami. 

Bardzo ważne jest wypełnienie i odesłanie na wskazany adres Załącznika nr 3!

Należy w nim podać dane adresowe punktu poboru energii oraz numer konta, na jaki wpływać będą ewentualne nadwyżki zgromadzone w depozycie prosumenckim, czyli „wirtualnym portfelu”.

Wymagany do uzupełnienia Numer punktu poboru medium to numer PPE, który znajdziecie Państwo na Zaświadczeniu potwierdzającym przyłączenie mikroinstalacji lub pod nagłówkiem Załącznika nr 1 do umowy kompleksowej.

Zaświadczenie należy odesłać do siedziby PGE Obrót S.A. – dokładny adres wskazany jest w dokumencie.

Wzór Załącznika nr 3 do Wykazu zmian w umowie kompleksowej

Samego Wykazu zmian nie należy odsyłać, nie wymaga on też podpisu.

 

Warto pamiętać, że wraz z rozpoczęciem rozliczeń prosumenckich, zmienia się także numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat za energię elektryczną oraz numer ewidencyjny. Należy zwrócić na to uwagę przy wykonywaniu opłat oraz – jeśli korzystacie Państwo z platformy elektronicznej PGE – powiązać nowy numer z profilem w systemie eBOK.

 

Na tym koniec formalności związanych z przyłączeniem instalacji fotowoltaicznej.
Pozostaje tylko cieszyć się słońcem i oczekiwać na wypłatę dofinansowania.

 

 

 

 

 

 

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.