Co to jest ulga termomodernizacyjna i kto może z niej skorzystać? | Pelsun

Porozmawiaj z Ekspertem tel.

 885 021 021
Akademia wiedzy
Pozostałe na blogu

Co to jest ulga termomodernizacyjna i kto może z niej skorzystać?

05/04/2024

Zebraliśmy dla Ciebie poniżej najważniejsze informacje o uldze termomodernizacyjnej.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Czym jest ulga termomodernizacyjna i komu przysługuje?
  • Jak z niej skorzystać?
  • Jaki jest limit ulgi?
  • Jakie wydatki się kwalifikują?
  • Czy można łączyć ulgę termomodernizacyjną z dofinansowaniami?
  • Jakie dokumenty są potrzebne do odliczenia ulgi?

ulga termomodernizacyjna pit - ile wynosi odliczenie, na co przysługuje, zasady korzystania

 

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielom i współwłaścicielom budynków mieszkalnych jednorodzinnych (również szeregowców i tzw. „bliźniaków”), rozliczającym się według skali podatkowej, według jednolitej 19% stawki podatku lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Żeby odliczyć ulgę, do zeznania podatkowego (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28) dołączyć trzeba załącznik PIT/O (deklaracja PIT do odliczenia ulg podatkowych).

 

Ważne: Ulga przysługuje dla nowych budynków, ale z odliczenia nie skorzystasz, jeśli budynek nadal jest w budowie. Odliczenie od podatku dotyczy wyłącznie istniejącego (oddanego do użytkowania) budynku mieszkalnego.
Do ulgi kwalifikują się również instalacje (m.in. instalacja przygotowania ciepłej wody lub fotowoltaiczna) zamontowane na innym budynku (np. gospodarczym) lub na gruncie, a działające na potrzeby budynku mieszkalnego, jeśli z powodu braku możliwości technicznych niemożliwy jest montaż na samym budynku.

Ile można odliczyć z tytułu ulgi termomodernizacyjnej?  

Maksymalna kwota odliczenia to 53 000 zł na osobę.


Jest to maksymalna wysokość ulgi, jaką odpisze podatnik przy termomodernizacji wszystkich posiadanych przez siebie budynków. Jeśli zaś budynek ma kilku współwłaścicieli, korzystać z ulgi mogą wszyscy - każdy z nich odpisać może 53 000 zł wydatków na prace termomodernizacyjne (o ile poszczególne faktury będą wystawione na tego właśnie podatnika, wspólnie na małżonków-współwłaścicieli lub na jednego z nich). Ulgę odlicza się do kwoty brutto - więc kwotę uwzględniającą podatek VAT. Faktura wystawiona na żonę może być rozliczona w ramach ulgi termomodernizacyjnej przez męża, o ile dotyczy ona inwestycji prowadzonej w budynku, którego oboje są właścicielami.

Jak długo można korzystać z ulgi?


Korzystać z ulgi można przez 6 kolejnych lat licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. To znaczy, że np. jeśli podstawą do obliczenia podatku w roku 2022 było u podatnika 20 000 zł, a wydatki na termomodernizację wyniosły 35 000 zł, pozostałe 15 000 zł odpisać można w roku 2023.
Ważne: przedsięwzięcie termomodernizacyjne, które chcemy rozliczyć musi zostać zakończone w ciągu 3 lat od poniesienia pierwszego wydatku (tj. od końca roku podatkowego, w którym pierwszy wydatek został poniesiony). Jeśli nie zdołamy zrealizować go w ciągu 3 lat, ulgę trzeba będzie zwrócić (tj. doliczyć do dochodu kwotę którą w poprzednich latach od niego odpisaliśmy).

 

Co można odliczyć?


Katalog wydatków kwalifikujących się do odliczenia znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (link: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002489/O/D20182489.pdf). Znajdują się na niej m.in. docieplenia przegród budowlanych, wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji grzewczej, wymiana urządzenia grzewczego na kocioł gazowy czy olejowy, montaż pompy ciepła, demontaż nieefektywnego źródła ciepła, instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne, prace projektowe, audyt termomodernizacyjny, analizy środowiskowe.

Montaż instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła wykonany przez Pelsun można więc śmiało odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Jeżeli chcesz zrealizować którąś z tych inwestycji wspólnie z nami to zapraszamy do kontaktu 885021021 lub wypełnienia formularza kontaktowego na którejś z poniższych stron.

https://www.pelsun.pl/fotowoltaika

https://www.pelsun.pl/pompy-ciepla


W ramach ulgi nie odliczymy natomiast klimatyzacji (również tej z funkcją grzania) ani magazynu energii elektrycznej.

Dokumentowanie ulgi


Aby udokumentować poniesione wydatki termomodernizacyjne, wystarczająca będzie faktura VAT (uwaga: faktury wystawionej przez podmiot zwolniony z VAT nie rozliczymy!) i potwierdzenie jej opłacenia.

Czy można połączyć ulgę termomodernizacyjną z innym dofinansowaniem?


Tak, ale wyłącznie jeśli pomniejszymy kwotę z faktury o wysokość przyznanej dotacji. Jeśli w chwili składania PIT wniosek o dotację mamy złożony, ale nie wiemy czy i kiedy ją otrzymamy, możemy skorzystać z ulgi na całość kwoty z faktury, ale po otrzymaniu dotacji musimy koniecznie doliczyć kwotę dotacji do dochodu za kolejny rok. Dotyczy to wszystkich form dofinansowań, w tym programu Czyste Powietrze, Mój Prąd lub dotacji gminnych.

Nie odliczymy natomiast wydatków, które zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu lub uwzględnione przy korzystaniu z innych ulg podatkowych (np. tzw. ulgi mieszkaniowej), a także tych, na które otrzymaliśmy fakturę (rachunek) od podmiotu korzystającego ze zwolnienia VAT.